Wolvega, 01-10-2022

Geachte relatie,

Sinds begin dit jaar is er een verandering gaande binnen de branche m.b.t. acceptatie van (lithium) batterijen. Mede door deze verandering en de brand die we zelf hebben ondervonden zien wij ons genoodzaakt om ons acceptatiebeleid aan te passen.

Het aantal incidenten neemt alleen maar toe, omdat dit type batterij bijna in elk elektrisch product
wordt verwerkt.

De volgende (gevaarlijke) elementen en/of materialen worden niet meer geaccepteerd:
– Lithium batterijen en/of accu’s, boete € 250,- per batterij.
– Overige niet loodhoudende batterijen.
– Asbesthoudende of asbestverdachte materialen
– Radioactief materiaal (behandeling volgens ‘Besluit/regeling detectie radioactie besmet
schroot’)
– Munitie en springstoffen
– Oliehoudende materialen
– Materialen met gevaarlijke en/of giftige stoffen
– Brandkasten en/of kluizen
– Gesloten objecten / drukvaten / gasflessen
– Niet afgetapte objecten voorzien van vloeistoffen/oliën
– Sandwichpanelen (polystyreen/piepschuim/steenwol – Pir/Pur)
– Schroot uit AVI/afvalverbranding

De volgende materialen worden mogelijk alleen in overleg geaccepteerd:
– Condensors en warmtewisselaars, mits leeg en voorzien van een reinigingsverklaring
– Transformatoren, mits ontdaan van milieubelastende stoffen en voorzien van een reinigingsverklaring of pcb-vrijverklaring
– Olietanks, mits aangeleverd met een reinigingsverklaring en open mangat (t.b.v. controle)
– Chroom-6 verontreinigd staalschroot, mits aangeleverd volgens de daarvoor geldende procedure.
Mocht tijdens of na ontvangst van een levering blijken dat het aangevoerde materiaal niet aan deze acceptatievoorwaarden voldoet, dan kan de leverancier voor alle daaruit voorvloeiende kosten aansprakelijk worden gesteld.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de acceptatievoorwaarden neem dan contact met ons op. U kunt dit sturen naar info@frieslandschroot.nl.

Met vriendelijke groet,

Directie Robben Metaalrecycling Groep